Åens næringsbelastning

En af de største trusler mod vores vandressourcer, både grundvandet og det åbne vand, er belastningen fra de næringsstoffer, der bruges primært i landbruget. Det drejer sig primært om stofferne nitrat og fosfor. I forhold til det åbne vand, som her er repræsenteret af Vejle Å, sker udledningen af næringsstoffer primært iggen den udbredte dræning, der foregår fra landbrugsarealerne.

Denne udledning er størst i de sandrige områder i vestjylland, men foregår også i resten af landet. Området omkring Vejle Å er intensivt dyrket. Selve ådalen er ikke så voldsomt udnyttet mere, men områderne oven for ådalen, åens vandopland, er intensivt dyrket.

Det er derfor interessant at måle hvor stor belastningen er. Hvordan varierer den med nedbøren og årstiden? Kan man aflæse at udledningen varierer med nedbørsmængden og hvor hurtigt kan dette evt. ses. Kan vi registrere vækstsæsonen i udledningen?

Afhængigt af tid og vejr kan prøverne laves på stedet eller der tages prøver med hjem til laboratoriet. Med dette sæt kan der måles for Nitrat, Fosfat, Nitrit og Ammonium. Disse målinger sammenholdes med tidspunkt på året, nedbør og vækstmæssige forhold.

Skema til vandanalyse målinger:

Måling nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfor, mg/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitrat, mg/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitrit, mg/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammonium, mg/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandanalyse:
Brug f.eks. vandanalysesættet fra ”Frederiksen”
(Foto: Torben Espersen).

Dette lille sæt kan tages med i felten og der er mulighed for at lave vandanalyser on lokation.

Alternativt samles vandprøverne i flasker, der tages med hjem til senere analyse.