Tegning af ådalens profil (sydsiden)

(Kilde: http://www.geomat.dk/landmaaling/Undervisningsforloeb/kort_oev5.htm)

 

Hjælpemidler:
2 landmålerstokke, snor, håndniveau, målebånd og pløkke.
Tekster:
Beskrivelse af Håndniveau: Se næste side.
Formålet med øvelsen er at tegne profilet af en bakke.

 1. Vælg en passende bakke i naturen.
 2. Afmærk en linje fra startpunktet (s1.) og til første mellempunkt (s2.), og lav nedenstående øvelse mellem de 2 punkter. Gentag mellem resten af punkterne. Snoren markerer den linje, hvor profilet skal tegnes.
 3. Sæt en landmålerstok (s0) i jorden ved snorens nedre ende. Hold håndniveauet mod stokkens side 1 meter over jorden.
  Profil Sigt vandret i snorens retning med håndniveauet.
  Sæt en landmålerstok (s1) i jorden, der hvor sigtet rammer snoren.
 4. Mål den vandrette afstand mellem de to stokke s0 og s1 med målebånd.
 5. Gå til stokken s1 og hold håndniveauet mod stokken 1 meter over jorden. Sigt vandret i snorens retning. Sæt en landmålerstok (s2) i jorden der hvor sigtet rammer snoren. Mål den vandrette afstand mellem de to stokke s1 og s2.
 6. Fortsæt på denne måde til hele bakkens profil er målt. Hvis snoren går over en bakketop placeres en ekstra landmålerstok på toppen.
 7. Lav et skema hvor alle målinger omhyggeligt indskrives.
  Afsæt punkterne s0, s1, s2 …..på et millimeterpapir. Tegn bakkeprofilet ud fra disse punkter og et overblik over bakken.

Anvendelse af håndniveau:
Håndniveauet skal holdes så libelleboblen ses ud for niveaulinjen (se figur) i sigteforruden, når man ser gennem sigtehullet. Sigtelinjen er da vandret, og derfor vil alt hvad man ser ud for niveaulinjen befinde sig i samme højde som ens øje.

Håndniveauet kan bruges til at bestemme højdeforskellen mellem to punkter A og B:
Sæt en landmålerstok lodret i det ene punkt A.
Hold håndniveauet ind mod stokken og sigt vandret mod punktet B.
Hæv/sænk håndniveauet langs stokken, det skal hele tiden være vandret, indtil der sigtes mod punktet B (se figur).

Mål håndniveauets højde over stokkens fod. Denne højde er lig med højdeforskellen mellem A og B.

Håndniveau


Et håndniveau består af en libelle (vaterpas) som sidder på oversiden, en sigteforrude som sidder foran og et sigtehul som sidder bagpå.
Ved hjælp af et lille skråt spejl kan man se libelleboblen i sigtehullet (ses kun når der ovenlys på håndniveauet).