Måling af strømhastighed

Mål strømhastigheden i vandløbet. Strømhastigheden kan måles forskellige steder og i forskellige dybder i tværprofilet med en propelmåler. Diskuter forskelle i strømhastigheden i vandløbets sider, midte, ved bunden og evt. forskellige steder i vandløbets længdeorientering.

Hvis en propelmåler ikke er til rådighed, kan man benytte appelsiner, der lægges i vandløbet noget opstrøms fra "startlinjen". Appelsiner flyder, men de er så tunge, at de repræsenterer strømhastigheden ganske godt, fordi de ikke påvirkes af vinden. Appelsiner kan dog kun bruges i midten af vandløbet, men vær opmærksom på, om de bremses af grøde. Hastigheden beregnes ved at måle den tid, det tager appelsinen at flyde over en kendt afstand.

Beregning af Strømhastighed: