Åens tværsnitsareal

Opmåling af tværprofil:
Sæt et spyd på den ene side af vandkanten af åen og et spyd på den anden side og mål afstanden fra det ene spyd til det andet. Hold målebåndet lidt stramt for at få en bedre breddemåling. Aflæs bredden på målebåndet og noter det ned. Husk mulige fejlkilder.

Tegn en skitse af tværsnittet på skemaet, hvor dybde er Y aksen og bredden er X aksen.
Husk:  0 punktet på Y aksen er på toppen af skemaet.

Beregn tværsnittet:  Åens bredde x gennemsnitsdybden = ________________


 

Skitse af tværsnittet:

Y. dybde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0m

X. bredde

Åens vandføring

For at finde åens vandføring, altså den mængde vand der passerer et bestemt punkt i et bestemt tidsrum, skal vi finde åens tværsnitsareal og vandets strømhastighed.

Begge sørrelser måles ved hjælp af de retningslinjer du finder på disse sider. Tværsnitsarealet angives i m2.

Strømhastigheden måles i m/sek.

Vandføringen = strømhastighed x tværsnitsareal; og måles altså i m3/sek.