Jordbundstyper i Vejle Ådal

Der tages jordbundsprøver ved de udvalgte punkter 1.-5 (de samme punkter, som bruges til klimamålinger).
Brug et almindeligt jordbor.
Hvis det er muligt søges om tilladelse hos de lokale lodsejere til at grave et hul, så jordbundsprofilet kan undersøges på stedet.

Brug den fremgangs måde, som er beskrevet i hæftet:
”Danmarks Jordbund – passer vi på den? Et casebaseret undervisningsmateriale”:
http://www.emu.dk/gym/fag/ge/Filer/jordbund_net.pdf.

Find vejledningen på side 16 i hæftet, der kan downloades som pdf-fil. Hvis der er grundlag for yderligere studier af jordbunden, f.eks. i laboratoriet, bruges vejledningen i pågældende hæfte.
Jordbundsundersøgelsen kan bruges til at redegøre for dannelsesprocesser og anvendelsesmuligheder. De sammenholdes med hele tilblivelses-beskrivelsen af ådalen.

Jordbundsprofil fra Østjylland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Foto: Torben Espersen)