Udbrudenes dynamik

Jordens yderste solide lag kaldes lithosfæren. Den omfatter skorpen og den yderste del af kappen. Lithosfæren er brudt op i en række tektoniske plader, der bevæger sig på en plastisk asthenosfære; en langsomt bevægelig halvflydende klippemasse.

A map of the world showing the tectonic plate boundaries and the direction of their motion.

 

Spørgsmål

Hvor tror du geologisk aktivitet som jordskælv og vulkanisme oftest sker? (Vælg det bedste svar)

Rigtigt svar er d).

Områderne hvor tektoniske plader mødes kaldes for pladegrænserne og er områder med voldsom vulkansk- og jordskælvs aktivitet.

Generelt er der tre typer pladegrænser, som defineres af pladernes relative bevægelse i forhold til hinanden.

  • Konvergerende grænser (destruktive pladegrænser) — hvor jordskorpen bliver destrueret ved at den ene plader dykker under den anden, som f.eks. Stillehavspladen under den Nordamerikanske eller den australske plade under Burmapladen.
  • Divergerende grænser (konstruktive pladegrænser) — hvor ny jordskorpe dannes ved at plader fjerner sig fra hinanden, som f.eks. ved den Midtatlantiske højderyg.
  • Transforme grænser (bevarende pladegrænser) — hvor der ikke sker nogen ændringer ved jordens skorpe, da pladerne glider forbi hinanden, som det f.eks. sker ved San Andreas forkastningen i Californien.

Læg mærke til at vulkanisme er langt mere almindelig langs destruktive- og konstruktive pladegrænser end langs bevarende pladegrænser. Du kan lære meget mere om pladetektonik ved at besøge:
http://www.ig.uit.no/webgeology/webgeology_files/norwegian/platetektonikk.html

A cross-section illustrating the main type of plate boundaries - convergent, divergent, transform and their likely physical manifestations.

De mest eksplosive vulkan udbrud sker langs konvergerende plade grænser, hvor en plade dykker (subduceres) ned under en anden (1), som det ses på figuren. Når oceanskorpen forsvinder under kontinentalskorpen, bliver den gradvist udsat for et større tryk.Ved dybder omkring 100 km. (2), udskiller oceanskorpen vand, som stiger mod overfladen og igangsætter en delvis opsmeltning af den overliggende kontinentalskorpe. Den smeltede bejrgmasse, kaldet magma, stiger mod overfladen og samles i magma-kamre (3). Bruddet i jordens skorpe, igennem hvilken magma, vulkanske gasser og hydrotermale væskernår jordens overflade kaldes en vulkan.