Volcanic Hazards » Vulkanske gasser

Magma indeholder opløste gasser, der frigives til atmosfæren under udbrud. Gasser frigives også fra magma, der enten forbliver under jordens overflade eller som er på vej op til overfladen. Gasser kan undslippe magmaen kontinuerligt op i atmosfæren fra jorden, vulkanrøret, sprækker i vulkanen (fumaroler) og fra hydrotermale systemer. De almindeligste gasarter er:

  • H2O (Vanddamp)
  • CO2 (carbondioxid): i store doser, f.eks. i lavninger i landskabet, kan CO2 være dødbringende
  • SO2 (svovldioxid): medfører luftforurening og påvirker jordens overfladetemperatur
  • H2S (svovlbrinte): medfører øjen-, næse- og hals irritation samt åndedrætsbesvær. Desuden hovedpine og svimmelhed.
  • HCl (hydrogenklorid, saltsyre): medfører syreregn i vindretningen og giver irritationer i øjen- og vejrtræningsregionerne.

Se http://volcanoes.usgs.gov/hazards/gas/index.php for mere information.

Sulfur dioxide and other volcanic gases rise from the Pu`u `O`o vent on Kilauea Volcano, Hawai`i

Svovldioxid og andre vulkanske gasser stiger op fra Pu`u `O`os krater på Kilauea (Hawaii)
(U.S. Geological Survey)