Volcanic Hazards » Lahars

“Lahar” er det indonesiske ord for en hurtig strøm af vulkansk materiale og vand, der stammer fra vulkanens sider. Lahars kaldes også vulkanske mudderstrømme. De dannes på forskellige måder:

  • direkte ved hurtig smeltning af sne og is af pyroklastriske strømme, eller ved udledning af vand fra en kraters (Mount St Helens eller Eyjafjallajökull)
  • direkte ved udledning fra en sø, der er opdæmmet af vulkanske aflejringer eller som resultat af en støvlavine
  • Indirekte ved regnfald under eller efter et udbrud (Mount Pinatubo).
A lahar (the dark deposit on the snow) flowing from the crater of Mt St Helens into the North Fork Toutle River valley.

Mount St. Helens havde ofte udbrud mellem 1980 og 1986. Et eksplosivt udbrud i marts 1982, senste pimpsten og aske 14 km. op i luften. Dette resulterede i en Lahar (de mørke strømme i sneen), der løb fra krateret og ned i North Fork Toutle River dalen. Det meste af strømmen løb mod vest sammen med floden, hvor den endte i Cowlitz River,
80 kilometers nedstrøms. (U.S. Geological Survey)

Lahars kan:

  • Ødelægge ved direkte påvirkning
  • Medføre øget aflejring af sedimenter (materialer)
  • Blokere vandløb
  • Begrave dalstrækninger og bebyggelser med mudder og jord

(For mere information se http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/lahar.php)