Volcanic Hazards » Pyroklastriske strømme

En pyroklastrisk strøm er en voldsom lavine af varm aske, pimpsten, klippefragmeneter og vulkanske gasser, der vælter ned af vulkanens side med hastigheder på mere end 100 km/t. Temperaturen i strømmen kan være mere end 500° C. Den slår alt levende ihjeld og antænder træer og huse på sin vej.
(se http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/PyroFlow.php for mere information).

Pyroclastic flow sweeps down the side of Mayon Volcano, Philippines. Note the ground-hugging cloud of ash (lower left) that is billowing from the pyroclastic flow and the eruption column rising from the top of the volcano.

Pyroklastriske strømme fejer ned af vulkanen Mayons sider (Fllippinerne), under det eksplosive udbrud d. 15 September 1984. Læg mærke til det altopslugende sky af aske (nederst til venstret) der bølger fra den pyroklastriske strøm og udbrudssøjlen, der rejser sig fra vulkanens top. (U.S. Geological Survey)

En pyroklastrisk strøm kan stort set ødelægge alt på sin vej. Den begraver jorden med varmt klippemateriale, smelter sne og is, som danner Lahars (mudderstrømme). Skove, afgrøder og bygninger bliver ligeledes nedbrændt.
(se http://volcanoes.usgs.gov/hazards/pyroclasticflow/index.php for mere information).