Vulkanske regioner

De fleste eksplosive vulkaner i verden findes langs med Stillehavets kanter, den såkaldte "Ring of Fire". Som det ses af figuren nedenfor, udgøres Ildringen af en kontinuerlig række af dybhavsgrave (trenches), vulkanske øbuer og vulkanske bjergkæder samt flere tektoniske pladegrænser.
Ildringen omkranser periferien af Stillehavs bassinet.

Volcanic arcs and oceanic trenches partly encircling the Pacific Basin form the so-called Ring of Fire, a zone of frequent earthquakes and volcanic eruptions. The trenches are shown in blue-green. The volcanic island arcs, although not labelled, are parallel to, and always landward of, the trenches.

Filippinerne, Indonesien, Japan, de Alaskiske- and Cascade Range vulkanerne er alle en del af Ildringen.

During the past 4,000 years eruptions have occurred at an average rate of about 2 per century. This chart shows 13 volcanoes on a map of Washington, Oregon, and northern California and time lines for each showing the ages of their eruptions.

See http://pubs.usgs.gov/gip/63/ for more information on Cascade Range volcanoes.

Der har været aktive vulkaner i det vestlige USA (Cascade Range) i over 500.000 år.I de sidste 4.000 år, har udbruddene haft en hyppighed på ca. 2 pr. 100 år.Figuren viser 13 vulkaner i staterne Washington, Oregon, and nordlige Californien, samt en tidslinje for hver af dem, der viser tidspunkterne for deres udbrud.

Langs med den nordlige del af Ildringen, fra Kamchatka halvøen til det sydvestlige Alaska, var der 97 udbrud mellem 1970 og 2008. Disse udbrud udsendte vulkansj aske til mere end 6 km.s højde. I visse tilfælde, varede aktiviteten i flere uger eller måneder og nødvendiggjorde mange forholdsregler. Faktisk var der: “ca. 300 eksplosive udbrud, der resulterede i askesøjler til mere end 6 km.s. højde i disse 38 år" (Dean, Dehn, 2011)

Ikke alle vulkaner findes langs "the Ring of Fire" eller ved subduktions zoner. Der er adskillige andre områder på jorden med aktive vulkaner som f.eks. Island, Østafrika og Italien. Under alle omstændigheder kan de herskende vinde bære askeskyer med rundt om det meste af jorden til stor gene for luftfart og andre menneskelige aktiviteter.

Spørgsmål:

Hvilken af disse tre typer af pladegrænser, skaber de mest eksplosive former for vulkaner? (Vælg det bedste svar)

e

Det korrekte svar er a).

Konvergente pladegrænser skaber eksplosive vulkaner fordi de giver mulighed for at magmaen kan presse sig op igennem undergrunden og skabe lommer (magma-kamre), der kan være fødekæde for vulkanerne. Divergerende plade grænser er også vulkansk aktive, men de fleste udbrud sker langs oceanbunden og deres indflydelse på os mennesker er derfor minimale.
I det følgende skal vi se nærmere på forskellige udbrudsformer..