Udbruds Typer

Vulkaner findes i forskellige former og størrelser, men de har en del fælles egenskaber:.

  • Hver vulkan har et snævert "rørsystem", som kan inkludere et magmakammer eller en zone hvor magma kan akkumuleres.
  • Magmakammeret er forbundet med overfladen med et gangsystem, som vist nedenfor som en lodret "skorsten" (kraterrør).
  • Bevægelserne i forbindelse med vulkansk aktivitet kan også skabe sprækker forbundet med det centrale kraterrør eller magmakammeret. Disse sprækker kan resultere i flanke udbrud af magma, gasser og aske..
A cross-section of a typical volcano during an eruption. Starting at the magma chamber, magma rises through strata (rock layers) to the surface, following one or more conduits. While most magma rises to the top of the volcano and erupts through the central vent, other magma may follow diverging conduits and erupt on the flanks of the volcano. Some magma may never reach the surface, intruding laterally into the strata instead.

Et tværsnit af en typisk vulkan under et udbrud. Magmaet stiger gennem de forskellige lag (strata, klippelag) mod overfladen igennem et eller flere kraterrør. Hovedparten af magmaet stiger til toppen af vulkanen og bryder ud via det centrale kraterrør. ANdet magma følger andre kraterrør og bryder ud på siderne af vulkanen (parasit vulkaner).Noget magma når aldrig overfladen, men bryder vandret ind i de forskellige klippelag. Den høje åbning, der udleder magmaen kaldes keglen. Røret, der når toppen af vulkanen i midten kaldes det centrale kraterrør. Sammen med magmaen udsender vulkanen en sky af tefra (aske og større partikler.

Produktionen af aske under et vulkansk udbrud er styret af magmaens egenskaber, bl.a. den kemiske sammensætning, krystalinsk indhold, temperatur, opløste gasser og samspillet med vand, specielt grundvand og evt. smeltevand fra gletcherer.

Spørgsmål

Kan en vulkan have et udbrud uden vulkansk aske? (Vælg det bedste svar.)

Det rigtige svar er a) Ja.

I nogle tilfælde, er mængden af opløste gasser og magmaets egenskaber sådan, at der ikke produceres aske. I disse situationer, vil magma med meget lille indhold af flygtige stoffer (gasser og vanddamp) bryde frem uden eksplotioner og uden at producere aske. Mængden af flygtige stoffer i magmaen er med til at bestemme udbruddets karakter.

Afhængigt af disse egenskaber og magmastrømmens størrelse, udviser vulkaner en stor variation af udbruds former.
Eksempler på udbrudstyper::

Geologist measuring the height of a lava fountain.
  • Udledning af lava fontainer og lava strømme med meget lille aske udledning (som f.eks.Kilauea på Hawaii).Nogle af disse udbrud uden eksplosioner kommer fra sprækker, kan dække store områder og er de mindst farlige typer.

 

 Mount St. Helens 1980 explosive eruption with voluminous plume of tephra.
  • Ekstremt eksplosive udbrud, der sender store mængder af aske og gasser højt op i stratosfæren (som Mount Pinatubo i Indonesien), skyldes kraftige gasudvidelser i den opstigende magma. Disse udbrud giver voldsomt askenedfald i store områder, pyroklastiske strømme, støvlaviner, jordskred og lahars (mudderstrømme).

Eksplosive udbrud skyldes store mængder af opløste gasser i magmaet og magmaets hastighed.:

  • Et lav-viskost magma (tyndtflydende magma som de Hawaiianske udbrud) tillader gasserne at udslippe magmaetpå vej til overfladen, hvorved risikoen for eksplosioner reduceres.
  • Omvendt vil høj-viskost magma (tyktflydende magma som det fra Mount St. Helens i 1980) tilbageholde gasserne hvorved trykket i magmaet øges. Dermed øges risikoen for ekslosive udbrud ligeledes.