Volcanic Hazards » Tefra

Volcanic ash scooped in a person's hands.Tefra er en samlet begreb for alle de fragmenter af
vulkanske bjergarter og lava, uanset størrelse, der udledes til atmosfæren af eksplosioner af varme gasser i udbrudsskyer eller lava fontainer. Tefra inkluderer store tunge blokke og "bomber" samt små lette stenfragmenter, som småsten, pimpsten og aske. De større tefra dele falder tæt ved vulkanen, mens vind fører de mindre dele med sig langt væk fra vulkanen. (se http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/
tephra.php
for mere information).

 

Close view of a single ash particle from the eruption of Mount St. Helens; image is from a scanning electron microscope (SEM). The tiny voids or "holes" are called vesicles and were created by expanding gas bubbles during the eruption of magma. (USGS description)

Mulige effekter af akse regn:

Different types of tephra are compared against the size of a US penny.
  • Sundhed: øje- og hudirritation og åndedrætsbesvær
  • Dag bliver til nat og de typiske døgnvariationer i temperaturen bliver reduceret (koldere om dagen og varmere om natten)
  • Tage kan kollapse på grund af askens vægt.
  • Maskiner og køretøjers overflade beskadiges
  • Nedsættelse af motorydelser og motorstop
  • Landbrugsjord kan blive dækket
  • Veje bliver glatte eller helt blokkeret
  • Elforsyningen kan blive afbrudt
  • Spildevands-systemer kan blokkeres